Ατύχημα με το αυτοκίνητο σας;

 • Καλέστε τη δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 80005656, 80010050
  (24 ώρες το 24ωρο,
  365 ημέρες το χρόνο).
 • Επιλέξετε την Υπηρεσία Φροντίδα Μηχανοκίνητων Οχημάτων.
 • Δηλώστε το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και τον αριθμό εγγραφής
  του οχήματος.
 • Δηλώστε την περιοχή του ατυχήματος.
 • Καταγγείλετε το ατύχημα στις Αστυνομικές Αρχές.
  Μην αποδεχτείτε ευθύνη.
 • Αποστολή από την υπηρεσία στην σκηνή του ατυχήματος
  εξουσιοδοτουμένου αντιπρόσωπου για:
  Φωτογράφιση του ατυχήματος και των ζημιών των εμπλεκόμενων
  οχημάτων.
 • Ετοιμασία εγγράφων(έντυπο απαίτησης/ απαιτείται η υπογραφή του
  ασφαλισμένου οδηγού).
 • Ρυμούλκηση του οχήματος όπου χρειάζεται.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input