Καθώς ανταποκρινόμαστε σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι αξίες μας παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες και καθοδηγούν την στρατηγική μας πορεία.

Οι αξίες αυτές δεν είναι άλλες από τις θεμελιώδεις αρχές της Εταιρείας, που σκιαγραφούν και το όραμα μας:

  • Δημιουργικότητα
  • Ακεραιότητα
  • Κοινωνική Ευθύνη
  • Ομαδικό Πνεύμα
  • Άψογη Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Καινοτομία
  • Επαγγελματισμός

Η ALTIUS INSURANCE LTD, πρώην Alpha Ασφαλιστική, ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 6 Μαΐου, 1993.

Στις 16 Ιανουαρίου 2015, η Alpha Ασφαλιστική εξαγοράσθηκε πλήρως από Όμιλο Επενδυτών, υπό τον κ. Δούκα Παλαιολόγο, με ισχυρή συμμετοχή των μελών της Διεύθυνσης της εταιρείας και μετονομάζεται σε ALTIUS INSURANCE.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών όπως:

  • Ασφάλειες ζωής,
  • Ασφαλίσεις γενικών κλάδων
  • και Ασφαλίσεις υγείας.

Στον τομέα των ασφαλειών ζωής, η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένα προϊόντα που καλύπτουν επαρκώς όλες τις ατομικές και οικογενειακές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής περιλαμβάνουν unit-linked προϊόντα κατάλληλα για τη ζωή, την υγεία, τη σύνταξη και τις σπουδές, καθώς και καλύψεις ατυχημάτων, ανικανότητας και ασφαλίσεις σοβαρών ασθενειών. Στον τομέα γενικών ασφαλίσεων, η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα παροχών που είναι προσαρμοσμένες σε κάθε είδους ανάγκη. Ασφαλιστικά προγράμματα για προστασία από φωτιά, κλοπή της κατοικίας, ασφάλεια γραφείων και καταστημάτων, αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, ασφάλεια ταξιδίου και μεταφοράς εμπορευμάτων, υπολογιστών και σκαφών αναψυχής και οχημάτων.

Η Εταιρεία έχει παρουσία σε όλες τις πόλεις της Κύπρου με 9 καταστήματα και ένα άρτια εκπαιδευμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και πρακτόρων. Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank στην Κύπρο με βάση τη συμφωνία Bancassurance. Παράλληλα, η Altius Insurance διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς (Swiss Re, Hannover Re, Scor Re, Munich Re, Mapfre Re etc.)

Βασικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας είναι οι άνθρωποι της.

Η Altius Insurance είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με πολυετή πείρα τόσο στον Κλάδο Ζωής και Υγείας όσο και στον Κλάδο Γενικής Φύσεως.

Η Εταιρεία είναι μέλος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (IAC) και εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της. Η διευθυντική ομάδα της Εταιρείας συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις επιτροπές που σχετίζονται με τον κλάδο όπως το Tαμείο Aσφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων (MIF), η Κοινοπραξία Ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων και μη Αποδεκτών Κινδύνων και ο Όμιλος Συνασφάλισης Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφαλίσεων (ΟΣΕΔΑ). 

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input