ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος (μη εκτελεστικός)

  • Δούκας Παλαιολόγος

Αντιπρόεδρος (εκτελεστικός)

  • Ευάγγελος Αναστασιάδης

Μέλος (εκτελεστικός)

  • Πολύκαρπος Γρηγορίου

Μέλη (μη εκτελεστικά)

  • Γεράσιμος Γαζής
  • Χρήστος Γιαμπανάς
  • Νικόλαος Παντελάκης
  • Αθανάσογλου Αθανασίου Μιχαήλ
  • Νικόλαος Νανόπουλος

Γραμματέας

  • Πολύκαρπος Γρηγορίου

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input