Αναγνωρίζοντας ότι ζούμε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου οι ανησυχίες όλων είναι αυξημένες και η ανάγκη για ασφάλεια ακόμα πιο επιτακτική, η Altius Insurance προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων ζωής και υγείας,

το οποίο ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που βιώνουμε. Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει τις ακόλουθες καλύψεις της Altius Insurance, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη κάλυψη για απώλεια ζωής από Covid-19:

• Ασφάλεια ζωής.
• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα.
• Υπερκάλυψη 35 (35 Σοβαρές Ασθένειες).
• Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων.

Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο και περιεκτικό πακέτο κάλυψης ολικής προστασίας.
Το νέο προνομιακό πακέτο κάλυψης της Altius Insurance προσφέρεται με 20% έκπτωση για το ευρύ κοινό, ως μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και με 30% έκπτωση για τους επαγγελματίες του τομέα υγείας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη προσφορά τους το τελευταίο διάστημα.
Τα μειωμένα ασφάλιστρα ισχύουν μέχρι το τέλος του 2020.

Τα ασφαλισμένα ποσά του πακέτου έχουν οριστεί ως εξής:
• Για το σχέδιο Ασφάλειας Ζωής είναι 30.000, 50.000 ή 100.000 Ευρώ.
• Για σχέδια Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και Υπερκάλυψη 35 (35 Σοβαρές Ασθένειες) είναι σταθερό στις 30.000 ευρώ.
• Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ζωής από Covid-19 ύψους 5.000.
(Η κάλυψη αυτή, αποτελεί συμπληρωματικό ωφέλημα, καθώς όλα τα πακέτα κάλυψης Ζωής και Υγείας της Altius Insurance καλύπτουν Πανδημίες).

Παράδειγμα ασφαλίστρων για ασφαλισμένη ζωή ηλικίας 30 ετών, με ασφαλισμένο ποσό στις 30.000 ευρώ:

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣΑσφ.ποσό / Έκπτωση / Τελικό ασφάλιστρο
1.Ασφάλεια Ζωής€30.000
2.Μόνιμη Ολική Ανικανότητα€30.000
3.Υπερκάλυψη 35 (35 Σοβαρές Ασθένειες)€30.000
Απαλλαγή Πληρωμής ΑσφαλίστρουΑσφάλιστρο
Επιπρόσθετη κάλυψη για απώλεια ζωής από Covid - 19€5.000
Ειδική έκπτωση πακέτου20%
Τελικό ασφάλιστρο πακέτου€20,23
Περαιτέρω έκπτωση για εργαζόμενους στον τομέα υγείας10%
Τελικό ασφάλιστρο πακέτου για εργαζόμενους στον τομέα υγείας€18,21

Παράδειγμα: Σε περίπτωση απώλειας της συγκεκριμένης ασφαλισμένης ζώής από COVID-19, το συνολικό ωφέλημα ζωής θα είναι 30.000 συν 5.000 ευρώ

Επιλέξετε εδώ για να δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο.

 

 

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Οι συμβούλοι μας μπορούν να σας βοηθήσουν σε κάθε σας βήμα.

Μιλήστε μας