Σκοπός του σχεδίου είναι η συσσώρευση ικανοποιητικού κεφαλαίου, με συστηματικές καταβολές, ώστε, κατά την επιθυμητή ηλικία αφυπηρέτησης/ συνταξιοδότησης, να μπορείτε να "χτίσετε" τη δική σας ατομική συμπληρωματική σύνταξη.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του σχεδίου είναι η εξαιρετική του ευελιξία, που σας παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης του σχεδίου προσαρμόζοντάς το στις συνθήκες που σας ταιριάζουν περισσότερο.

Συγκεκριμένα, το ασφαλιστικό επενδυτικό σχέδιο “Altius Επιλογές Προνοίας” είναι συνδεδεμένο με Εσωτερικά Μεταβλητά Επενδυτικά Ταμεία που διαχειρίζεται η Εταιρία για λογαριασμό σας.

Προσφέρεται κάλυψη για θάνατο από ατύχημα με απλή διαδικασία αποδοχής κινδύνου.

Το σχέδιο εμπίπτει στις ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής και είναι συνδεδεμένο με περιουσιακά στοιχεία - είναι δηλαδή τύπου "unit-linked".

Απευθύνεται:

Σε άτομα ηλικίας έως 65 ετών κατά την έναρξη του σχεδίου.

Προσφέρει:

Το δικό σας Πρόγραμμα Ιδιωτικής Σύνταξης με δικαιώματα εναλλαξιμότητας όπως:

Τη δυνατότητα να ορίσετε το έτος που επιθυμείτε να ξεκινήσει η σύνταξή σας, καθώς και να το αλλάξετε.

Τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τη διάρκεια της συνταξιοδότησης σας και να την τροποποιείτε.

Τη δυνατότητα να καθορίσετε το ύψος της μηνιαίας σύνταξής σας και να την διαφοροποιείτε.

Τη δυνατότητα να επιλέξετε το επενδυτικό σας προφίλ και να το διαφοροποιήσετε, τόσο κατά τη διάρκεια της αποταμίευσης, όσο και μετά την έναρξη της καταβολής των ωφελημάτων.

Να ενσωματώσετε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στις συστηματικές σας καταβολές αλλά και στη σύνταξη σας, ώστε να προστατεύσετε την αγοραστική δύναμη της ιδιωτικής σας σύνταξης από τον πληθωρισμό.

Να συμπληρώσετε τις καλύψεις με:

  • Aσφάλιση ζωής.
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα.
  • Aσφάλιση σοβαρών ασθενειών.
  • Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρου σε περίπτωση που αδυνατείτε να καταβάλλετε το ασφάλιστρο, κλπ.
  • Να διαφοροποιήσετε τη βασική ασφαλιστική κάλυψη για θάνατο από ατύχημα.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο από €50 συμπερ. του πάγιου τέλους

pdf

Altius Επιλογές Πρόνοιας

Για πληροφορίες δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο.
Size: 1.08 MB
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Altius Protection Plan

Με στόχο να καλύψει κάθε σύγχρονη ανάγκη στα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, η Altius Insurance έχει σχεδιάσει το Altius Protection Plan, ένα καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν το οποίο καλύπτει περιπτώσεις απρόοπτων ασθενειών καρκίνου και καρδιάς, από τα πρώτα τους κιόλας στάδια, με εφάπαξ ποσό μέχρι και €200.000.

Μάθετε περισσότερα

Altius 12 σοβαρές ασθένειες

Το ωφέλημα προσφέρεται μόνο σαν επιπρόσθετο ωφέλημα και καλύπτει τις πιο κάτω ασθένειες

Μάθετε περισσότερα

Altius Lady Plan

Είναι ένα ωφέλημα που προσφέρεται μόνο σε γυναίκες ή στις συζύγους των ασφαλισμένων μας σε συμβόλαια του κλάδου ζωής . Το ωφέλημα μπορεί να αγοραστεί μέχρι μια

φορά μόνο από κάθε ασφαλισμένη ζωή.

Μάθετε περισσότερα

Altius Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου

Το ωφέλημα προνοεί ότι σε περίπτωση που λόγω ασθένειας ή ατυχήματος η ασφαλισμένη ζωή καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανη να εξασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα με

αμοιβή ή κέρδος, απαλλάσσεται από την πληρωμή ασφαλίστρων του βασικού συμβολαίου - συμπεριλαμβανομένων και των επιπρόσθετων ωφελημάτων. Σε αυτή την περίπτωση η

εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή του ολικού ασφαλίστρου μέχρι τη λήξη του συμβολαίου

Μάθετε περισσότερα

Altius Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου

Το ωφέλημα προνοεί ότι σε περίπτωση που λόγω ασθένειας ή ατυχήματος η ασφαλισμένη ζωή καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανη να εξασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος, απαλλάσσεται από την πληρωμή ασφαλίστρων

του βασικού συμβολαίου - συμπεριλαμβανομένων και των επιπρόσθετων ωφελημάτων. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή του ολικού ασφαλίστρου μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.

Απευθύνεται:

Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής.

Προσφέρει:

Κάλυψη σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος για εργασία, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίστρου του συμβολαίου και εγγυάται έτσι την πλήρη ισχύ και ομαλή συνέχιση του ασφαλιστικού προγράμματος.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Από 2,25% – 3,35% του ετήσιου ασφαλίστρου του βασικού σχεδίου του συμβολαίου και των επιπρόσθετων ωφελημάτων (προσαρτημάτων).

Μάθετε περισσότερα

Altius Ευ Ζην Σταθερό

Είναι μια απλή ασφάλιση ζωής συγκεκριμένης διάρκειας που η κάλυψη μειώνεται ανάλογα κάθε έτος και δεν αποκτά αξία εξαγοράς αλλά παρέχει ένα εφάπαξ ποσό στους δικαιούχους όταν αποβιώσει ο ασφαλισμένος.

Μάθετε περισσότερα

Altius Ιατρικά έξοδα και επίδομα δωματίου

Προσφέρεται σαν επιπρόσθετο ωφέλημα σε βασικό σχέδιο ασφάλισης ζωής, νοουμένου ότι ισχύει και το ωφέλημα Θανάτου από Ατύχημα, με ελάχιστη κάλυψη €45.000.

Μάθετε περισσότερα

Altius Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Προσφέρεται όταν ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος και σαν αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ στο μέλλον να εξασκεί το επάγγελμα

του, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εργασία, την οποία εξασκούσε λόγω θέσης μόρφωσης πείρας ή εκπαίδευσης. Το ωφέλημα πληρώνεται μετά από πάροδο 6 μηνών

ανικανότητας. Το ωφέλημα πληρώνεται με τριμηνιαίες δόσεις

Μάθετε περισσότερα

Altius Προσωρινή Ολική Ανικανότητα

Το ωφέλημα προσφέρεται ως επιπρόσθετο ωφέλημα (προσάρτημα) σε όλα τα κύρια σχέδια του κλάδου ζωής

Μάθετε περισσότερα

Altius Υπερκάλυψη 35

Η φροντίδα της υγείας αποτελεί προτεραιότητα όλων μας, είτε πρόκειται για τον ίδιο μας τον εαυτό είτε για τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Μάθετε περισσότερα

Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας

Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό! Για την προστασία αυτού του αγαθού, η Altius Insurance δημιούργησε μια σειρά νέων πρωτοποριακών προγραμμάτων ιατροφαρμακευτικής

περιθαλψής. 

Μάθετε περισσότερα

Αποζημίωση για Απώλεια Ζωής απο Ατύχημα (Θ.Α.)

Πληρώνεται εφόσον ο θάνατος του ασφαλισμένου ατόμου προκληθεί αποκλειστικά και άμεσα σαν αποτέλεσμα σωματικού τραύματος λόγω βίαιων εξωτερικών και ορατών μέσων

μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία προκλήσεως του πιο πάνω τραύματος.

Μάθετε περισσότερα

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input