Επενδυτικό προϊόν που συνδυάζει κάλυψη για απώλεια ζωής και επένδυση, με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίου για την εξασφάλιση των σπουδών του παιδιού.

Απευθύνεται:

Σε άτομα ηλικίας μέχρι 65 ετών.

Καλύπτει:

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος γονέας απωλέσει τη ζωή του πριν από ην έναρξη των σπουδών του παιδιού, θα καταβάλλει στο παιδί το καθορισμένο εισόδημα που προνοείται μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.

Προσφέρει:

Το ωφέλημα της δημιουργίας καταπιστεύματος προς όφελος του παιδιού που επιτρέπει στον καταπιστευματοδόχο γονέα να εισπράξει την επενδυτική αξία του συμβολαίου αν το παιδί δεν επιθυμεί να σπουδάσει, ή διακόψει τις σπουδές του χωρίς λόγο.

Φιλοδώρημα επενδυτικών μονάδων κατά τη διάρκεια του συμβολαίου και κατά τη λήξη του.

Δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης.

Διάρκεια συμβολαίου από 10 μέχρι 25 έτη.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο €42,71.

Για πληροφορίες δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Altius Ωφέλημα Εισοδήματος Δικαιούχου Παιδιού (Ευ Ζην)

Είναι μια απλή ασφάλιση ζωής συγκεκριμένης διάρκειας που η κάλυψη μειώνεται ανάλογα κάθε έτος και δεν αποκτά αξία εξαγοράς αλλά παρέχει ένα εφάπαξ ποσό στους

δικαιούχους όταν αποβιώσει ο ασφαλισμένος.

Μάθετε περισσότερα

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input