Ασφάλιση οικοδομικών έργων κάθε είδους, με εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη.

Απευθύνεται:

Σε εργολάβους οικοδομών και ιδιοκτήτες υπό ανέγερση έργων.

Καλύπτει:

Ζημιά κατά την ανέγερση ενός κτιρίου/ τη διαμόρφωση εργοταξίου, καθώς και απώλειες/ ζημίες στα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο.

Τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι θανάτου/ τραυματισμού/ υλικής ζημίας τρίτων κατά την εκτέλεση του έργου.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Εξαρτάται από τη διάρκεια ανέγερσης του έργου, του είδους του, καθώς και της αξίας του.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input