Κάλυψη αστικής ευθύνης του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Απευθύνεται σε:

Λογιστές, Ελεγκτές, Κτηματομεσίτες.

Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους.

Αρχιτέκτονες, Εκτιμητές Ακινήτων, Πολιτικούς Μηχανικούς.

Ιατρούς, Οδοντιάτρους και Φαρμακοποιούς.

Καλύπτει:

Νομική ευθύνη του ασφαλισμένου σε τρίτους για ζημιά/ τραυματισμό ή βλάβη που προκλήθηκαν από επαγγελματική αμέλεια.

Από €42.715 μέχρι €1.708.601, ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Για όλα τα επαγγέλματα πλην ιατρών/ φαρμακοποιών/ οδοντιάτρων τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο εδώ.

Έγγραφο Πληροφοριών για το σχέδιο Altius Επαγγελματικής Αστικής Αμέλειας

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input