Κάλυψη νομικής ευθύνης Εργοδότη για τυχόν Ατύχημα ή Ασθένεια λόγω Επαγγέλματος που πλήττει εργοδοτούμενους κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Απευθύνεται:

Σε εργοδότες παντός είδους, ανεξάρτητα από τον αριθμό προσωπικού τους, και είναι υποχρεωτικό από το Νόμο.

Καλύπτει:

Τη νομική ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας των υπαλλήλων του κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

€160.000 ανά εργοδοτούμενο.

€3.415.000 ανά περιστατικό.

€5.125.000 ανά περίοδο ασφάλισης.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Από 0,70% για υπαλλήλους ξενοδοχείων/ εστιατορίων επί των ακαθάριστων ετήσιων απολαβών.

Από 0,12% για διευθυντές/ προσωπικό γραφείου.

Από 3% για μηχανοδηγούς.

Έγγραφο Πληροφοριών για το σχέδιο Altius Ευθύνης Εργοδοτών

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input