Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης καλύπτει ποσά που ο ασφαλισμένος έχει νομική ευθύνη να πληρώσει υπό μορφή αποζημιώσεων και δικηγορικών εξόδων. 

Απευθύνεται:

Σε καταστηματάρχες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, γραφεία, διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών, και γενικά σε επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το κοινό.

Καλύπτει:

Nομική ευθύνη του ασφαλισμένου για τραυματισμό τρίτου.

Nομική ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιά σε περιουσία τρίτου.

Aπό €17.086 μέχρι €854.300.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Aπό €85,43 το χρόνο, με δυνατότητα αύξησης ανάλογα με το είδους εργασίας/ επαγγέλματος και του ορίου κάλυψης.

Έγγραφο Πληροφοριών για το σχέδιο Altius Γενικής Αστικής Ευθύνης

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input