Απευθύνεται στο σύνολο των υπαλλήλων μιας επιχείρησης και σε μαθητές σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων κλπ.) καθώς και σε μικρά παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία.

Προσφέρει:

Κάλυψη για ατυχήματα σε σχολικούς χώρους ή χώρους εργασίας που μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή (επί εικοσιτετράωρης βάσης) ή κατά τη διάρκεια της εργασίας ή των σχολικών δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Σχετίζεται με το είδος εργασίας, την ηλικία και τη ζητούμενη κάλυψη. 

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input