Απευθύνεται σε οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 ενήλικα ασφαλισμένα μέλη, μέχρι την ηλικία των 69 ετών.

Προσφέρει:

Ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κύπρο, το Ισραήλ και οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Σχετίζεται με το είδος εργασίας και την ηλικία.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input