Απευθύνεται σε οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων, μέλη συνεργατικών ταμιευτηρίων ή τραπεζικών οργανισμών, συντεχνιών κλπ., ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προσφέρει:

Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία.

Αποζημίωση έναντι μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Σχετίζεται με το είδος εργασίας και την ηλικία.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input