Το "Altius Γραφείων και Καταστημάτων" είναι ένα πλήρες, ευέλικτο και λειτουργικό σχέδιο ασφάλισης, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία.

Μάθετε περισσότερα

Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης καλύπτει ποσά που ο ασφαλισμένος έχει νομική ευθύνη να πληρώσει υπό μορφή αποζημιώσεων και δικηγορικών εξόδων. 

Μάθετε περισσότερα

Ασφάλιση οικοδομικών έργων κάθε είδους, με εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη.

Μάθετε περισσότερα

Κάλυψη νομικής ευθύνης Εργοδότη για τυχόν Ατύχημα ή Ασθένεια λόγω Επαγγέλματος που πλήττει εργοδοτούμενους κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Μάθετε περισσότερα

Κάλυψη αστικής ευθύνης του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Μάθετε περισσότερα

Απευθύνεται σε οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων, μέλη συνεργατικών ταμιευτηρίων ή τραπεζικών οργανισμών, συντεχνιών κλπ., ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Μάθετε περισσότερα

Απευθύνεται σε οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 ενήλικα ασφαλισμένα μέλη, μέχρι την ηλικία των 69 ετών.

Μάθετε περισσότερα

Απευθύνεται στο σύνολο των υπαλλήλων μιας επιχείρησης και σε μαθητές σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων κλπ.) καθώς και σε μικρά παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία.

Μάθετε περισσότερα

Η ασφαλιστική κάλυψη μεταφοράς εμπορευμάτων αφορά παντός είδους εμπορεύματα, καθώς και την εισαγωγή ή την εξαγωγή τους από και προς την Κύπρο. 

Μάθετε περισσότερα

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input